SKO

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Radomiu

1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku PKO BP w Radomiu.

2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu.
3. Opiekunkami  szkolnymi SKO są:     
    Nicola Dembska –Kornaga
    Ilona Ślusarczuk
4. Dowodem przynależności do SKO jest karta SKO otrzymana od Banku, po złożeniu oświadczenia do opiekunek.
5. Na SKO, w szkole, można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 5 zł. (grosze zbieramy do skarbonki, wymieniamy i wpłacamy na SKO).
6. Wpłat w szkole można dokonywać do końca 10 czerwca 2018 r. (w nowym roku szkolnym terminy ulegną zmianie)
7. Dni wpłat w szkole, u opiekuna szkolnego:
 
Nicola Dembska- Kornaga      wtorek 8.50 - 9.30
                                                czwartek 9.45 – 10.30 
 
Ilona Ślusarczuk                     wtorek 10.45-11.30  
                                               czwartek 11.45 -12.30
 
8. Wpłatę/Wypłatę gotówki może dokonać rodzic ucznia wypełniającego oświadczenie, w dowolnym oddziale Banku  PKO BP.
9. Wypłatę gotówki uczeń zgłasza opiekunowi szkolnemu na 3 dni przed żądanym terminem (poniedziałek  - wypłata w środę).
10. Każdy ma obowiązek pilnować karty oraz dbać o estetyczny jej wygląd.
11. W razie zgubienia karty SKO uczeń musi niezwłocznie zgłosić się do opiekuna.
12. Zgubiona karta SKO zostaje anulowana, co opiekun i uczeń poświadczają
      własnoręcznym podpisem.
13. Brak  karty nie pozwala na dokonanie wpłaty i wypłaty z SKO.
14. Opiekun SKO przyjmuje wpłaty od członków SKO i wpłaca je do Banku.
15. Opiekun SKO prowadzi dokumentację zgodnie z wytycznymi Banku PKO.
16. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy w kwocie powyżej 50 zł, ze swojej książeczki za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) .
17. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
       kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,
       kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas i uczniów.
18. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje opiekun szkolny SKO i Dyrektor Szkoły.
 
Opiekunki  Szkolnej Kasy Oszczędności
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 33  Radomiu
 
Nicola Dembska –Kornaga
Ilona Ślusarczuk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62

Deklaracja dostępności - kliknij tu